Om de Boerboel zoveel mogelijk zijn ware oorsprong te laten behouden en deze honden niet te commercialiseren, moet elke boerboel, ingezet voor de kweek of om een erkende stamboom te bekomen gevraagd een keuring op karakter en uiterlijk te passeren, de minimum leeftijd voor deze keuring bedraagt 9 maanden. Deze keuringen gebeuren door Zuid Afrikaanse keurmeesters en vinden éénmaal per jaar plaats in België en /of Nederland. De aangekeurde honden moeten minstens 75% behalen om tot het stamboekregister te kunnen overgaan.

Honden boven de 85% en met goede heupen, ellebogen, vrij van entropion - ectropion en voor de teven vrij van prolaps kunnen mits de nodige bewijzen worden opgenomen in het stud register van de SABT.

Sinds september 2001 beschikt Europa over een door de SABT (Suid Afrikaanse Boerboel Telerei) erkend secretariaat, dat gelegen is in HEX (België) de secretaresse is Mevrouw Carine Bollen je kan haar mailen op carinebollen@pi.be.

Wat voor ons kwekers zeer belangrijk is daar hierdoor éénzelfde koers kan worden gevaren en anderzijds een volgens de SABT breedstanddaard standaard erkende Boerboel wordt geteeld.

De Rasstandaard volgens de SABT (eveneens te zien op http://www.sabt.info)

1. GENERAL APPEARANCE
The Boerboel is a large, strong dog. He is well balanced with well-developed muscles, has resilient movement; is an impressive and imposing figure of strenght. Male dogs appear more masculine and fem
ale dogs more feminine.

2. IMPORTANT BODY PROPORTIONS

The Boerboel is a perfectly balanced dog with all body parts in proportion.

3. TEMPERAMENT AND CHARACTER QUALITIES

The Boerboel is reliable, obedient and intelligent with good watchdog instincts. He is also self-confident without fear.

4. HEAD

The head is one of the most important characteristics of the Boerboel as it represents the whole character of the Boerboel. The head is short, wide, large and strong with well filled cheeks and the section between the eyes must also be full.

5. OCCIPUT

The cranial roof is wide and flat with prominent musculature.


6. FACE

The face must symmetrically melt together with the head. With or without a black mask.

  6.1  STOP
   The stop is visible but not prominent.

  6.2  NOSE
  The nose is black only with large, widely spaced nostrils.

  6.3  MUZZLE
  The muzzle is straight and in line with the occiput.
  The muzzle is deep, wide and slightly narrows at the sides towards the front.
  The muzzle bone is between 8 and 10 cm long.

  6.4  LIPS
  The top lip is loose and fleshy and does not hang past the bottom jaw.
  The top lip (underneath the nose) must cover the bottom lip.
  The bottom lip is not too loose and fleshy - in other words: it should not have excessive lip.

  6.5  JAWS
  The jaws are strong, deep and wide and slightly narrow at the sides towards the front.

  6.6  TEETH
  The teeth are white, well developed, correctly spaced and complete with a prominent scissor
  bite.

  6.7  EYES
  The colour of the eyes can be any shade of brown, but darker than the coat. The eyes must be
  set on the same horizontal level. They are widely spaced, with firm, well-pigmented eyelids.

  6.8  EARS
  The ears are medium sized, V-shaped and in proportion to the head. They are set quite high and 
  wide. When attentive, the top of the ears must form a straight line with the occiput.

7. NECK

  7.1  PROFILE
  The neck forms a noticeable muscle arch with a high attachment at the shoulders.

  7.2  LENGHT
  The neck is of average lenght and in proportion to the rest of the body.

  7.3  SHAPE
  The neck is strong and muscular and firmly attached to the head.
  This attachment gradually broadens towards the shoulders.
  The neck forms a unit with the head and the shoulders.

  7.4  SCRUFF OF THE NECK
  The scruff of the neck is loose from under the chin and thightens up between the front legs.
 
 

Wat zegt de standaard :

Deze standaard werd van de SABT overgenomen en is iopgesteld in het Engels. Deze standaard heeft de laatste jaren wat aanpassingen verkregen die een homogener beeld van de Boerboels in de toekomst voor ogen hebben.